ประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

  • บริษัท กำลังจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3 ล้านบาท โดยได้ทุนมาจากทีมบริหาร ชุดใหม่เข้ามาเพิ่ม เพื่อขยายกิจการให้ครอบครุมและเต็มรูปแบบให้มากขึ้น ต่อไป

แนวคิดกับการทำงาน

  • ทางบริษัทมีแนวคิดที่จะพัฒนาในด้าน Product อยู่ตลอดเวลา
  • บริษัทมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลายหลายมากขึ้น
  • บริษัทพร้อมที่จะทำให้คุณได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับการลงทุน